casino siteleri odeonbet Casino maxi casino metropol

EN NL

22/04/2011 : LADISLAV KLIMA - The Sufferings of Prince Sternenhoch | Het lijden van vorst Sternenhoch

LADISLAV KLIMA

The Sufferings of Prince Sternenhoch

Het lijden van vorst Sternenhoch

Book


[92/100]   
22/04/2011, Bernadette ALLAERT

EN

The thinking of the Czech philosopher Ladislav Klíma (1878 - 1928) situates itself in the fin de siècle of the 19th century, and is consistent with the symbolism art movement focusing on themes such as satanism and decadence. On philosophy should not only be written and spoken, philosophy should especially  be lived. For Klíma this means an unconventional and eccentric way of life, taking everything in its power to test himself and to prove his will: he endures extreme coldness, eats spoiled food, drinks denatured alcohol. His life ends in great poverty. He destroys many of his manuscripts. Among those that have survived, most are published posthumously. Now there is a Dutch / English translation of his only novel: The Sufferings of Prince Sternenhoch.

Sternenhoch tells his own story through diary entries. He is rich, a favourite of the court of the German Emperor and has, according to himself, a handsome presence despite a few flaws ... I hardly have any teeth left, no hair and no beard growth, I am also slightly cross-eyed looking and I walk a little wrong, but anyway, the sun also has its spots. He married Helga. It turns out to be a woman without any morals. The prince is in a state of infatuation love. The book describes his descent into madness.

The tone of the book is serious, but not without humour and irony. The context is hilarious. The author gave the work the subtitle: a grotesque.
The structure, the building of this work and its theme, where the ego battles with evil and logic, refers to the literary tradition of Notes from the underground by Dostoevsky and Gogol's Diary of a madman. Klíma fits in the series: Sade, Hoffmann, Poe, Baudelaire, Bataille. The philosopher-writer is rightly included in the Czech canon. He had great influence on writers like Hrabal and writer-artist Jiri Kolar. Klíma was a pathological, but radical and intelligent man. He absolutely knew what writing is.

 

Publisher: (Dutch) Coppens & Frenks, Amsterdam ; (English) Twisted Spoon Press
ISBN: (Dutch) 978 9071127 79 3 ; (English) 8086264106

Bernadette ALLAERT
22/04/2011


NL

Het denken van de Tsjechische filosoof Ladislav Klíma (1878 – 1928) situeert zich in het fin de siècle van de 19e eeuw, en sluit aan bij de symbolistische kunststroming met bijzondere aandacht voor thema’s als decadentisme en satanisme.  Over filosofie dient niet alleen geschreven en gesproken te worden, filosofie dient vooral ook geleefd te worden.  Voor Klíma betekent dit een onconventionele en excentrieke levenswandel, waarbij hij alles in het werk stelt om zichzelf te beproeven en zijn wil te bewijzen: hij doorstaat extreme koude, eet bedorven voedsel, drinkt gedenatureerde alcohol.  Zijn leven eindigt in grote armoede.  Hijzelf vernietigt veel van zijn manuscripten. Van de geschriften die zijn overgebleven werden de meeste postuum uitgegeven.  Nu is er een Nederlandse vertaling beschikbaar van zijn enige roman: Het lijden van vorst Sternenhoch.

Sternenhoch vertelt zelf zijn verhaal aan de hand van dagboeknotities.  Hij is rijk, gunsteling van het hof van de Duitse keizer en heeft, naar eigen zeggen, een knap voorkomen ondanks een paar smetjes: … dat ik vrijwel geen tanden heb, geen haar en ook geen baardgroei, dat ik tevens lichtelijk scheel kijk en dat ik enigszins mank loop; enfin, ook de zon heeft zijn vlekken.  Hij trouwt met Helga.  Zij ontpopt zich tot een moreel losgeslagen vrouw.  De vorst verkeert in een staat van liefdesverdwazing.  Het boek beschrijft zijn afdaling naar de waanzin.

De toon van het boek is ernstig, echter niet zonder humor en ironie.  De context is hilarisch.  De auteur gaf het werk dan ook de ondertitel: een groteske.
De structuur, de opbouw van het werk en het thema, waarbij het ik de strijd aangaat met het kwade en de logica, refereert in de literaire traditie naar Aantekeningen uit het ondergrondse van Dostojevski en Dagboek van een gek van Gogol .   Klíma past in het rijtje: Sade, Hoffmann, Poe, Baudelaire, Bataille.  De filosoof-schrijver is terecht opgenomen in de Tsjechische canon.  Hij had grote invloed op schrijvers als Hrabal en schrijver-kunstenaar Jiri Kolar.  Klíma was een pathologisch, radicaal maar intelligent man.  Hij wist absoluut wat schrijven is.

 

Uitgeverij: Coppens & Frenks, Amsterdam
ISBN 978 9071127 79 3

Bernadette ALLAERT
22/04/2011


Music reviews

11
12
PIETER VERMEYEN
Inuit
11
12
SINE SILEX
Schachmatt
11
12
7WEEKS
A Farewell To Dawn
11
12
BOX AND THE TWINS
Everywhere I Go Is Silence
11
12
TOMY LOBO
Golden Birds
11
12
PENFIELD
Parallaxi5

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

10
12
Art Sex Music by Cosey Fanni Tutti
09
12
Ministry - Trax rarities - released on 2 clear vinyl records
07
12
Industrial Beauty (extended​), an Agent Side Grinder Compilation
06
12
Au Plan K - Joy Division & Post Punk at la Raffinerie du Plan K, Brussels, 1979-2009
06
12
Dais Records announced the dead of Them Are Us Too' Cash Askew
05
12
BIMfest 2016 - a 100% Belgian Celebration

Concert reviews

11
12
KILLING JOKE
Live at Muziek-o-Droom - Hasselt - Belgium 05.12.2016
11
12
THE HUMAN LEAGUE + EKKOES
Borgerhout, De Roma (16/11/2016)
11
12
KILLING JOKE
London, Brixton O2 Academy (04/11/2016)
11
12
JAN SWERTS
Brussel, AB Club (08/11/2016)
11
12
SUICIDE COMMANDO
30th Anniversary Show, Leopoldsburg
11
12
DRE PALLEMAERTS, CLEMENS VAN DER FEEN & PASCAL MOHY
Mechelen, Jazzzolder (28/10/2016)

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

27
11
AMBASSADOR21
17
11
MOREGO ABOUT THE IRANIAN DARK AMBIENT AND INDUSTRIAL SCENE
09
11
BLACKHOUSE
31 years of Blackhouse: 'Blackhouse is not just the antithesis of whitehouse... It's the antithesis of THE White House!
08
11
DIRK SCHEUBER
The worst thing is to lose myself
01
11
CONTROLLED BLEEDING
I never really cared much about the business of selling records

PHOTOS

07
12
KILLING JOKE
Muziekodroom, Hasselt, Belgium
07
12
DEATH VALLEY HIGH
Muziekodroom, Hasselt, Belgium
06
12
GENEVIEVE PASQUIER
23+1 Jahre De Luidspreker, Café Umwalzer, Völklingen, Germany
06
12
KOMMANDO
23+1 Jahre De Luidspreker, Café Umwalzer, Völklingen, Germany
06
12
THOROFON
23+1 Jahre De Luidspreker, Café Umwalzer, Völklingen, Germany
06
12
MS GENTUR
23+1 Jahre De Luidspreker, Café Umwalzer, Völklingen, Germany
06
12
MDS51
23+1 Jahre De Luidspreker, Café Umwalzer, Völklingen, Germany

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

Articles

11
12
The World of Hante
11
12
ORGANIC
Ten Albums That Changed Our Lives
11
12
JAMES WILD (WILD ROSES FOR THE EXIT)
Ten Albums That Changed My Life
11
12
TCHELESKOV IVANOVITCH (SIGNAL AOUT 42, GRANDCHAOS)
Ten Albums That Changed My Life
11
12
PEER LEBRECHT (GOLDEN APES)
Ten Albums That Changed My Life

VIDEO CLIPS

10
12
DIVE
Sidewalk Sinner - Snakedressed
10
12
KATJA VON KASSEL
Lili Marlene
09
12
SUICIDE COMMANDO
See You In Hell
09
12
BIOPSYHOZ
Pepel
08
12
SOPHIA (S)
Herbstwerk
08
12
UNDERVIEWER
Nobody But You (Redux)
07
12
HEAVEN 17
Penthouse And Pavement