Your banner here? Click for more information Foxcatcher, from the director of 'Moneyball' and 'Capote', nominated for 5 oscars (A-film) Volunteers wanted - writers, editors, photographers... Wool-E Shop, Your alternative music shop (vinyl, CD, DVD,...) The Neon Judgement + Radical G Black Easter Festival - Day 1 Chameleons Vox (UK) + Aestrid Ceremony Festival Melodies Deranger Eurorock


2.836 items    


22/04/2011 : LADISLAV KLIMA - The Sufferings of Prince Sternenhoch | Het lijden van vorst Sternenhoch
EN NL

LADISLAV KLIMA LADISLAV KLIMA

The Sufferings of Prince Sternenhoch

Het lijden van vorst Sternenhoch [BOOK][92/100]   
22/04/2011, Bernadette ALLAERT

EN

The thinking of the Czech philosopher Ladislav Klíma (1878 - 1928) situates itself in the fin de siècle of the 19th century, and is consistent with the symbolism art movement focusing on themes such as satanism and decadence. On philosophy should not only be written and spoken, philosophy should especially  be lived. For Klíma this means an unconventional and eccentric way of life, taking everything in its power to test himself and to prove his will: he endures extreme coldness, eats spoiled food, drinks denatured alcohol. His life ends in great poverty. He destroys many of his manuscripts. Among those that have survived, most are published posthumously. Now there is a Dutch / English translation of his only novel: The Sufferings of Prince Sternenhoch.

Sternenhoch tells his own story through diary entries. He is rich, a favourite of the court of the German Emperor and has, according to himself, a handsome presence despite a few flaws ... I hardly have any teeth left, no hair and no beard growth, I am also slightly cross-eyed looking and I walk a little wrong, but anyway, the sun also has its spots. He married Helga. It turns out to be a woman without any morals. The prince is in a state of infatuation love. The book describes his descent into madness.

The tone of the book is serious, but not without humour and irony. The context is hilarious. The author gave the work the subtitle: a grotesque.
The structure, the building of this work and its theme, where the ego battles with evil and logic, refers to the literary tradition of Notes from the underground by Dostoevsky and Gogol's Diary of a madman. Klíma fits in the series: Sade, Hoffmann, Poe, Baudelaire, Bataille. The philosopher-writer is rightly included in the Czech canon. He had great influence on writers like Hrabal and writer-artist Jiri Kolar. Klíma was a pathological, but radical and intelligent man. He absolutely knew what writing is.

 

Publisher: (Dutch) Coppens & Frenks, Amsterdam ; (English) Twisted Spoon Press
ISBN: (Dutch) 978 9071127 79 3 ; (English) 8086264106

Bernadette ALLAERT
22/04/2011


NL

Het denken van de Tsjechische filosoof Ladislav Klíma (1878 – 1928) situeert zich in het fin de siècle van de 19e eeuw, en sluit aan bij de symbolistische kunststroming met bijzondere aandacht voor thema’s als decadentisme en satanisme.  Over filosofie dient niet alleen geschreven en gesproken te worden, filosofie dient vooral ook geleefd te worden.  Voor Klíma betekent dit een onconventionele en excentrieke levenswandel, waarbij hij alles in het werk stelt om zichzelf te beproeven en zijn wil te bewijzen: hij doorstaat extreme koude, eet bedorven voedsel, drinkt gedenatureerde alcohol.  Zijn leven eindigt in grote armoede.  Hijzelf vernietigt veel van zijn manuscripten. Van de geschriften die zijn overgebleven werden de meeste postuum uitgegeven.  Nu is er een Nederlandse vertaling beschikbaar van zijn enige roman: Het lijden van vorst Sternenhoch.

Sternenhoch vertelt zelf zijn verhaal aan de hand van dagboeknotities.  Hij is rijk, gunsteling van het hof van de Duitse keizer en heeft, naar eigen zeggen, een knap voorkomen ondanks een paar smetjes: … dat ik vrijwel geen tanden heb, geen haar en ook geen baardgroei, dat ik tevens lichtelijk scheel kijk en dat ik enigszins mank loop; enfin, ook de zon heeft zijn vlekken.  Hij trouwt met Helga.  Zij ontpopt zich tot een moreel losgeslagen vrouw.  De vorst verkeert in een staat van liefdesverdwazing.  Het boek beschrijft zijn afdaling naar de waanzin.

De toon van het boek is ernstig, echter niet zonder humor en ironie.  De context is hilarisch.  De auteur gaf het werk dan ook de ondertitel: een groteske.
De structuur, de opbouw van het werk en het thema, waarbij het ik de strijd aangaat met het kwade en de logica, refereert in de literaire traditie naar Aantekeningen uit het ondergrondse van Dostojevski en Dagboek van een gek van Gogol .   Klíma past in het rijtje: Sade, Hoffmann, Poe, Baudelaire, Bataille.  De filosoof-schrijver is terecht opgenomen in de Tsjechische canon.  Hij had grote invloed op schrijvers als Hrabal en schrijver-kunstenaar Jiri Kolar.  Klíma was een pathologisch, radicaal maar intelligent man.  Hij wist absoluut wat schrijven is.

 

Uitgeverij: Coppens & Frenks, Amsterdam
ISBN 978 9071127 79 3

Bernadette ALLAERT
22/04/2011

NEWS

29/03/15 Happy Piano Day, with a gift & request by N...
29/03/15 VNV Nation strikes back again.
29/03/15 Peek-A-Boo presents the new clip from mind....
29/03/15 Peek-A-Boo presents the new clip from Marti...
29/03/15 Massive SPK-vinylboxset coming up
29/03/15 iREDUCE : software that cares about the env...
27/03/15 ANATHEMA and XANDRIA join the line-up of Eu...

CALENDAR

03/04/15  TROLLS & LéGENDES
04/04/15  DARK SIDE OF DE BRUG
04/04/15  BLACK EASTER FESTIVAL - DAY 1
04/04/15  TROLLS & LéGENDES
05/04/15  TROLLS & LéGENDES
05/04/15  BLACK EASTER FESTIVAL - DAY 2
05/04/15  FORMIGA & CIGALE
11/04/15  FESTIVAL
11/04/15  COALESCAREMONIUM INDUSTRIAL DECADENCE
11/04/15  UNDERGROUND WAVE II PARTY
11/04/15  BLACK-OUT FESTIVAL & 80'S WAVE NIGHT
11/04/15  LAUDENER - LIVE IN CONCERT
17/04/15  PARADE GROUND
18/04/15  BLACK PLANET'S AFTER EASTER PARTY

REVIEWS

PSYCHIC TV - (Het Bos, Antwerp, 28/... [CONCERT]
MONNIK - Vondeling [CD]
CHRISTOPHER NOLAN - Interstellar [MOVIE]
ALEXANDRE AJA - Horns [MOVIE]
 

INTERVIEWS

IRIS DIVINE - I would describe our sound as a va...
MOONSPELL - We don't care about religion and we ...
GNY - We bring old Nordic folk songs with pagan ...
KELUAR - In the end you have to accept that perf...
 

PHOTOSHOOTS

14/03/15 : FLINT GLASS - Porta Nigra IX, JC De K...
14/03/15 : DER BLAUE REITER - Porta Nigra IX, JC...
14/03/15 : HEKATE - Porta Nigra IX, JC De Klinke...
14/03/15 : HYBRYDS & HYPNOSKULL - Porta Nigra IX...
 

ARTISTS

18/03/15 : VERA CHYTILOVA
17/03/15 : JOHN SLATTERY
15/03/15 : LIV ULLMANN
15/03/15 : DISTEL
15/03/15 : 2KILOS & MORE
artists
sitemap
disclaimer
links

all.rss rss
news.rss rss
review.rss rss
photo.rss rss
calendar.rss rss
interview.rss rss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
created & CMS
by Deltacom