tempobet yeni adresi

EN NL
like this digital review

19/04/2021 : DAEMONIA NYMPHE - Witches' Lullaby

DAEMONIA NYMPHE

Witches' Lullaby

MusicDigital
Dark AmbientEthereal / Heavenly VoicesMystical 19/04/2021, Tom PLOVIE

EN

It was Easter Sunday, just like today, when Daemonia Nymphe was in Belgium two years ago and performed at Black Easter (Antwerp). They played their album ‘Phychostasia’ in a theatrical show, including live dance with fire. Visually, these Greeks are strong at creating atmosphere and mystique. They do this by entering the stage with large veils, wearing masks and beautiful costumes, musically by using old instruments such as the kithara or pandoura.

With ‘Witches’ Lullaby’, an EP has been released that is entirely built around the same song from the score of the play ‘Macbeth’. Daemonia Nymphe wrote the music for this Shakespearean play in 2016. It has been performed over 50 times in Greece, directed by Anastasia Revi. The melody in the lullaby represents the Shakespearean witches who make Macbeth a prediction, one that will lead to his downfall. Is there a link with the Greek Fates, the moira?

Yes. In the melody new life (birth) is symbolized. Connected with this is Fate and her goddess Moira. She embodies the trinity of the present, future and past. Ancient Greek mythology gave each of them a name too: Clotho, Lachesis and Atropos.

The choice of a lullaby as a genre is, in itself, one to help the soul on its journey into the world. But, depending on who sings, the soul can be controlled and therefore given a different start...

The general idea of this EP is the creation of 4 new lullabies, all based on the original version from 2016. An international collaboration of artists was set up with Hatis Noit (Japan), Priscilla Hernandez (Spain), Victoria Couper (Great Britain/Portugal) & Reyhan Yusuf (Great Britain/Turkey) and finally Evi Stergiou, who -together with Spyros Giasafakis- forms the core of Daemonia Nymphe.

Opener ‘Majo tachi no komori-uta’ immediately sets the tone with mysterious whispering. The Glockenspiel and the kalimba ensure the original melody is recognizable. After its intro one can enter a world of self-created images. The different vocal layers of Hatis Noit ensure that the Fates are never far away.

With 'La nana de las brujas' we hear the version of Priscilla Hernandez. She opens with an a capella version of the melody, accompanied by various vocal layers too. After less than a minute, the kalimba sets in. Everything sounds a bit more slow, more at ease it seems.

'Canção de embalar das bruxas' starts on a darker note: with the sound of dripping water and eery bird singing. In this version the actual melody is subordinated to the mood setting: with an occassional "ssssht!" or even with muffled screams in the background. The witches can be found here the most.

The last version is 'Nanoúrisma ton magisson', with 2 minutes and 39 seconds only half the length of all previous versions. It has a more refreshing sound and sticks out comparing to the other four. The guitars provide this lullaby with a warmer and less dark timbre.

The EP will be released on Bandcamp with the original lullaby as a final track. Listening to this EP as a whole might be a bit too monotone but I like the general concept of it. I always enjoy discovering and comparing alternative versions of songs.

As a project this 'Witches’ Lullaby' has passed, but I can’t wait to hear a new full album of the band. Maybe by Easter 2022?

Tom PLOVIE
19/04/2021


NL

Net zoals vandaag was het Paaszondag toen Daemonia Nymphe twee jaar terug in België was en een optreden gaf op Black Easter (Antwerpen). Ze speelden er hun album ‘Phychostasia’ tijdens een show vol theatraliteit, waaronder het dansen met vuur. Visueel zijn deze Grieken sterk om sfeer te creëren en mystiek uit te stralen. Ze doen dat door met grote voilen het podium op te komen, maskers en schitterende kostuums te dragen en muzikaal door het gebruik van een oud instrumentarium zoals de kithara of pandura.

Met ‘Witches’ Lullaby’ verschijnt er nu een EP die geheel opgebouwd werd rond het gelijknamig nummer uit de score van het toneelstuk ‘Macbeth’. Daemonia Nymphe schreef de muziek voor het Shakespeariaanse stuk in 2016. Het werd in Griekenland ruim 50 keer uitgevoerd, in een regie van Anastasia Revi. De melodie in het wiegelied representeert de Shakespeariaanse heksen die Macbeth een voorspelling doen, één die tot zijn ondergang zal leiden. Is er een link met de Griekse schikgodinnen, de moira?

Jawel. In die melodie wordt namelijk het nieuwe leven (de geboorte) gesymboliseerd. Daaraan gekoppeld is er het lot en haar godin Moira. Zij belichaamt de drievuldigheid van het heden, de toekomst én het verleden. De Griekse mythologie geeft elk van hen ook een naam: Klotho, Lachesis en Atropos.

De keuze voor een wiegenlied als genre op zich is er één om de ziel op pad te helpen. Maar, afhankelijk van wie die zingt kan de ziel gestuurd worden en dus ook een verschillende start krijgen...

Uitgangspunt van deze EP is de creatie van 4 nieuwe wiegeliederen, gebaseerd op het originele uit 2016. Er werd hiervoor een internationale samenwerking van artiesten opgezet met Hatis Noit (Japan), Priscilla Hernandez (Spanje), Victoria Couper (Groot-Brittanië/Portugal) & Reyhan Yusuf (Groot-Brittanië/Turkije) en tot slot Evi Stergiou, die samen met Spyros Giasafakis de spil vormt van Daemonia Nymphe.

Opener ‘Majo tachi no komori-uta’ weet meteen met mystiek gefluister de toon te zetten. Het Glockenspiel en de kalimba zorgen dat de oorspronkelijke melodie herkenbaar wordt ingezet. Daarna is het wegglijden en ruim vijf minuten lang genieten van bevreemende beelden die deze versie oproept. De verschillende stemlagen van Hatis Noit zorgen dat de schikgodinnen nooit veraf zijn.

Met ‘La nana de las brujas’ is de Spaanse Hernandez aan zet. Zij zet de melodie meteen vocaal op de kaart, opnieuw in diverse stemlagen. Na een kleine minuut valt de kalimba in. Alles klinkt wat slepender en trager, meer verstild.

Iets donkerder start ‘Canção de embalar das bruxas’, met watergedruppel en nachtelijke vogelgeluiden. De eigenlijke melodie wordt ondergeschikt aan de sfeerzetting: met een occiasionele ‘ssssht!’ of zelfs met gedempt gegil op de achtergrond. De heksen zijn hierop het meest terug te vinden.

Als laatste versie is er ‘Nanoúrisma ton magisson’, met 2 minuten en 39 seconden slechts half zo lang als alle voorgaande versies. Zij klinkt een stuk frisser en het meest verschillend van de vier. De gitaren zorgen voor een warmere en minder duistere klankkleur.

Op Bandcamp wordt de EP gereleased met de originele track als afsluiter. Om deze EP in één keer te beluisteren is het misschien wat teveel van hetzelfde, hoewel ik de invalshoek ervan zeker genegen ben. Alternatieve versies of covers vind ik altijd leuk om te ontdekken en te kunnen vergelijken.

Als project is dit geslaagd, maar ik kijk uit naar een volwaardig nieuw album - misschien tegen Pasen 2022?

Tom PLOVIE
19/04/2021


19/04/2021 : DAEMONIA NYMPHE - Witches' Lullaby 19/04/2021 : DAEMONIA NYMPHE - Witches' Lullaby 19/04/2021 : DAEMONIA NYMPHE - Witches' Lullaby 19/04/2021 : DAEMONIA NYMPHE - Witches' Lullaby

 

Next reviews
TERMINAL SERIOUS • Love Was Lies
AD:KEY • I can't feel you
PORTION CONTROL • SEED EP3
ABSOLUTE BODY CONTROL • A New Dawn
IN ABSENTIA • Charnel House Chatterbox (Remastered 2021)
THE BURYING KIND • The Burying Kind ( EP )
VARIOUS ARTISTS • Electropop 18 (Super Deluxe Edition)
300 000VK • Peter Paradox
PYRROLINE • Struggling
THE HEAT INC. • EP

 

Other reviews from DAEMONIA NYMPHE
DAEMONIA NYMPHE • PSYCHOSTASIA
DAEMONIA NYMPHE • PSYCHOSTASIA

 

Same genre: DARK AMBIENT
FRONT LINE ASSEMBLY • Mechanical Soul
HA:PEOPLE.3.55 • El Dia de la Bestia, Part 2 : WAR!
COLIN EDWIN • POINTS OF ORIGIN
LUKE LUND • Hopium
EMPUSAE • Iter In Tenebris
PETER BJARGO (ARCANA) • Structures and Downfall
ACRETONGUE • Ghost Nocturne
UNIDENTIFIED MAN • Memento Mori
ANNINA MELISSA • Exhibition of Death
HA:PEOPLE 355 • One Bear, Two Bicycles And One Xylophone

 

Same genre: ETHEREAL / HEAVENLY VOICES
ANTHONY JONES • Farewell To Flesh
AIMA & THE ILLUSION OF SILENCE • Music for certain rituals
AIMAPROJECT • Di AimA Il Segno
AIMA • Haiku Irregolari In Forma Di Musica
DAEMONIA NYMPHE • PSYCHOSTASIA
HEILUNG • Live at The Islington Assembly Hall
PAULINA CASSIDY • Drawing Up A Storm
ANDERS MANGA • Perfectly Stranger
AUTUMN • The Fall
BLACK NEEDLE NOISE • Lost In Reflections

 

Same genre: MYSTICAL
IVANKOVA • Ivankovà EP
RON HOWARD • Inferno
MYRKUR • Mausoleum
JOZEF VAN WISSEM • It Is Time For You To Return
BIRDS' WAY • Birds' Way
FORREST FANG • Letters To The Farthest Star
DIRK GEIGER • Connected Worlds
LISANDRO ALONSO • Jauja (Filmfest Ghent 2014)

Music reviews

06
05
INSTITUTE FOR THE CRIMINALLY INSANE
Classic Chevrolet
05
05
PESCH
Melba
22
04
PINK TURNS BLUE
There Must Be So Much More
21
04
POTOCHKINE
Sortilèges
20
04
BLUTENGEL
Fountain of Destiny
19
04
DAEMONIA NYMPHE
Witches' Lullaby

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

07
05
This month it’s been 43 years since Kraftwerk released Die Roboter / The Robots!
06
05
Neo-Classical Band AUTUMN TEARS Reveals The Glow Of Desperation
05
05
This month it is 33 years ago Front Line Assembly released their EP Disorder!
03
05
On this day, 16 years ago Nine Inch Nails released [WITH_TEETH]!
02
05
32 years of Disintegration!
02
05
43 years 'United'! TG's debut single!

Concert reviews

24
09
RED ZEBRA
29 augustus 2020 - Zarlarswing

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

20
04
TERMINAL SERIOUS
I ask myself time after time: can love still save us?
15
04
BLEEDING RAVEN
Never really took myself serious... still don’t...
12
02
DIVE
We All Can Ask Us The Question ‘Where Do We Go From Here?'
10
02
RAYMOND WATTS (PIG)
'It’s not a re-discovery. It’s finding the way in to let the stuff out...'
02
02
JOHN 3:16
I regularly come across animal remains at various stages of decomposition. That started to affect me, and that's where the concept of the record was born.

PHOTOS

15
04
FAD GADGET
Mean Fiddler, London, England
25
09
PETER HEPPNER
Strandkorb Open Air Mönchengladbach
20
09
STAR-INDUSTRY
Liège New Wave Festival
20
09
DEER DEAR
Liège New Wave Festival
20
09
LARVA
Liège New Wave Festival
20
09
LIZARD SMILE
Liège New Wave Festival
20
09
DELERITAS
Liège New Wave Festival

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

07
05
DAVEY SUICIDE
Imperfect
06
05
THE NEON JUDGEMENT
Fashion Party
05
05
SEVERE ILLUSION
Contribution
04
05
KIM WILDE
Cambodia
03
05
SYD 31
Bulldoze Everything
02
05
THE CURE
10:15 Saturday Night
01
05
BOYTRONIC
Time After Midnight