tempobet yeni adresi

EN NL
like this movie classics review

11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART

JEAN-LUC GODARD

BANDE A PART

MovieMovie classics
Nouvelle Vague

[84/100]   

Gaumont
11/03/2015, Didier BECU

EN

Last year, on his 85the birthday, Jean-Luc Godard proved once again that he is one of the most controversial directors. His latest masterpiece Goodbye To Language (in 3D!) landed in most lists of critics, but was shown only once in Belgium: during the Ghent Film Festival, and even then some people prematurely left the room! Even though countless books and theories were written about Godard, in which his genius touch is praised, it never has been different. But whether you are for or against him, you can’t deny that he has a huge impact on today’s cinema. As the leader of the nouvelle vague movement, the filmmaker almost broke all boundaries of film making.

One of his most famous works is undoubtedly Bande à Part, a crime film that actually is not a crime movie at all. By both the story and the handsome photography (by Raoul Coutard), you would think that Jean-Pierre Melville (the grandmaster of French crime film) was behind the camera, but the quirky (almost absurd) approach reveals that it is indeed Godard. The examples of this classic are known: after ten minutes a voice over resumes the story for those who have arrived too late, there is the classic fur minutes dance scene, which was filmed in one shot (and later copied by Tarantino in Pulp Fiction), the scene in which the three protagonists are running through the Louvre museum in one minute (also done by Bertolucci, in The Dreamers) or that famous scene, in which the actors suddenly ask for silence and Godard switches off the soundtrack for one minute. Strange, bold, but nonetheless the work of a genius.

Oh yes, and is there also a story involved, we hear you think? Well, the script is based on a crime novel by Dolores Hitchens, but that is hardly noticeable. Thanks to the tips of Odile (Anna Karina, indeed the singer and for a short time Godard's wife), the two bandits Franz (Sami Frey) and Arthur (Claude Brasseur) can enter a villa in which a large sum of money is hidden, but you don’t have to expect a bigger story than that. There is a threesome love affair, but that concept is not explored any further. You watch a Godard movie for.... well, the Godard-images (and that can be a car that passes by). For those who like to explore the strange Godard-world (do it without thinking!) Bande à Part is an ideal starter.

Didier BECU
11/03/2015


NL

Vorig jaar bewees Jean-Luc Godard op zijn 85e nog maar eens dat hij één van de meest controversiële regisseurs is. Zijn laatste meesterwerk Goodbye To Language (in 3D!) haalde wel de meeste lijstjes van de critici, maar werd in België alleen tijdens het Filmfestival van Gent vertoond, en dan nog waren er mensen die vroegtijdig de zaal verlieten! Ook al zijn er over Godard ontelbaar veel boeken en theorieën geschreven, is dat nooit anders geweest. Maar of je nu voor of tegen hem bent, je kan niet beweren dat hij geen impact heeft gehad op de cinema. Als leider van de nouvelle vague-bewegingen tastte de cineast zowat alle grenzen van de cinema af, die zowel gedurfd als baanbrekend zijn.

Een van zijn bekendste werken is ongetwijfeld Bande à Part, een misdaadfilm die eigenlijk geen misdaadfilm is. Zowel door het verhaal als de knappe zwart-witfotografie (van Raoul Coutard) zou je denken dat Jean-Pierre Melville (de grootmeester van de Franse misdaadfilm) achter de camera staat, maar de eigenzinnige (bijna absurde) aanpak verraadt dat het wel degelijk Godard is. De voorbeelden uit deze klassieker zijn overbekend: na tien minuten vat een voice-over de film samen voor zij die te laat in de zaal zijn binnengekomen, de dansscène van vier minuten die in één shot is opgenomen (en later werd gekopieerd door Tarantino in Pulp Fiction), de scène waarin de protagonisten op één minuut door het Louvre rennen (eveneens door Bertolucci in The Dreamers nagebootst) of gewoon het stuk waarin de spelers plots om stilte vragen en Godard gewoon de geluidsband voor één minuut uitschakelt. Vreemd, gewaagd, maar wel geniaal.

O ja, zit er ook nog een verhaal in die film, horen we je denken? Wel, het script is gebaseerd op een misdaadroman van Dolores Hitchens, maar dat merk je nauwelijks. Dankzij Odile (Anna Karina, inderdaad de zangeres en tevens voor een korte tijd Godards echtgenote) kunnen de twee bandieten Franz (Sami Frey) en Arthur (Claude Brasseur) in een villa inbreken waar een grote som geld ligt, maar van een echt plot is er nauwelijks sprake. Er is een verwarde driehoeksverhouding, maar ook dat concept wordt niet voort uitgediept. Een Godard bekijk je voor tja....de Godard-beelden (en dat kan gewoon een voorbijrijdende auto zijn) en voor wie zich daartoe wil laten verleiden (doen dus!) is Bande à Part een ideale starter.

Didier BECU
11/03/2015


11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART 11/03/2015 : JEAN-LUC GODARD - BANDE A PART

Music reviews

07
05
CRIPPLED BLACK PHOENIX
Ellengæng
06
05
INSTITUTE FOR THE CRIMINALLY INSANE
Classic Chevrolet
05
05
PESCH
Melba
22
04
PINK TURNS BLUE
There Must Be So Much More
21
04
POTOCHKINE
Sortilèges
20
04
BLUTENGEL
Fountain of Destiny

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

08
05
41 years ALAN VEGA · MARTIN REV or THE SECOND SUICIDE ALBUM!
07
05
This month it’s been 43 years since Kraftwerk released Die Roboter / The Robots!
06
05
Neo-Classical Band AUTUMN TEARS Reveals The Glow Of Desperation
05
05
This month it is 33 years ago Front Line Assembly released their EP Disorder!
03
05
On this day, 16 years ago Nine Inch Nails released [WITH_TEETH]!
02
05
32 years of Disintegration!

Concert reviews

24
09
RED ZEBRA
29 augustus 2020 - Zarlarswing

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

20
04
TERMINAL SERIOUS
I ask myself time after time: can love still save us?
15
04
BLEEDING RAVEN
Never really took myself serious... still don’t...
12
02
DIVE
We All Can Ask Us The Question ‘Where Do We Go From Here?'
10
02
RAYMOND WATTS (PIG)
'It’s not a re-discovery. It’s finding the way in to let the stuff out...'
02
02
JOHN 3:16
I regularly come across animal remains at various stages of decomposition. That started to affect me, and that's where the concept of the record was born.

PHOTOS

15
04
FAD GADGET
Mean Fiddler, London, England
25
09
PETER HEPPNER
Strandkorb Open Air Mönchengladbach
20
09
STAR-INDUSTRY
Liège New Wave Festival
20
09
DEER DEAR
Liège New Wave Festival
20
09
LARVA
Liège New Wave Festival
20
09
LIZARD SMILE
Liège New Wave Festival
20
09
DELERITAS
Liège New Wave Festival

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

08
05
HEDERA HELIX
Hedera Helix Promo
07
05
DAVEY SUICIDE
Imperfect
06
05
THE NEON JUDGEMENT
Fashion Party
05
05
SEVERE ILLUSION
Contribution
04
05
KIM WILDE
Cambodia
03
05
SYD 31
Bulldoze Everything
02
05
THE CURE
10:15 Saturday Night