tempobet yeni adresi
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NEWS Fïx8:Sëd8 releases new album 'Foren6'

Fïx8:Sëd8 releases new album 'Foren6'

10th of April 2017, 17:26

EN

One of Germany's best-kept electronic secrets makes its move to surface overground: Fïx8:Sëd8 release their new album "Foren6" on May 19th 2017. It took the project of Martin Sane two self-released albums to become one of the hidden gems of the German Electronic scene. Boasting influences from Canada, Texas (Mentallo & The Fixer) and Sweden (Interlace), Fïx8:Sëd8 will impress electronic aficionados with complex sequences, retro-style voice samples and multivocal effects.

"Foren6" is released in two different versions: besides the regular album there will be a special “Formaldehyde Edition” box set with bonus CD “Formaldehyde”, postcards derived from the wonderful album artwork and a signed certificate, limited to 250 units only.


NL

Eén van Duitslands best bewaarde electronische geheimen is bezig om bovengronds te komen: Fïx8:Sëd8 brengen hun nieuwe album "Foren6" uit op 19 mei 2017. Het kostte Martin Sane's project twee zelf-uitgebrachte albums om één van de verborgen juweeltjes van de Duitse electronische scene te worden. Met invloeden uit Canada, Texas (Mentallo & The Fixer) en Zweden (Interlace) zal Fïx8:Sëd8 indruk maken op liefhebbers van electronica met complexe sequences, retro voice-samples en multivocale effecten.

"Foren6" wordt in twee verschillende versies uitgebracht: naast het reguliere album zal er een speciale “Formaldehyde Edition” box set met bonus CD “Formaldehyde”, postkaarten van het prachtige artwork van het album en een certificaat met handtekening uitgebracht worden in een gelimiteerde oplage van slechts 250 stuks.

www.dependent.de


NEWS DIE FORM announces new album - Baroque Equinox

DIE FORM announces new album - Baroque Equinox

07th of April 2017, 17:22

EN

"A new original sin. A new paradise. A new beginning, created by yet another ending. We all die every day, we all breathe every day. This endless duality becomes especially apparent in the works of electronic chameleon DIE FORM.

Founded almost 40 years ago as a revolutionary live act for the both lustful and visionary BDSM scene, the infamous French artistic couple Philippe Fichot and Éliane P. to this day retained two of its essential features: their unique artistry – and their knack for throbbing club hits right on the black pulse of the present. They balance on a knife’s edge, embrace both death and life, night and day, pain and love, evil and good. It’s never just black or white for them. Instead, it’s the myriad shades of grey that rule their art. It’s the myriad shades of grey, after all, that rule our lives.


“Baroque Equinox” is a carnal and courageous thrust into a new age. A manifesto both showing the future and looking back at what once was. A new equinox. Night and day are alike, a metaphor that could not describe DIE FORM any better. Day and night, Eros and Thanatos united, even perennially tied to each other. The one is impossible without the other, and for one sweet and endless moment it remains unclear in which direction the pendulum will swing. Only one thing is certain: It will push the masses to the dancefloor with a gripping beat and visionary electronics. Brilliantly crafted by these pioneers of electronic music, “Baroque Equinox” embraces powerful Electro and the Avantgarde, Baroque’s mesmerising opulence and a sterile beat, rhapsody and brute force. Sinful night and innocent day set the stage for a work of hypnotising potency, for a panopticon of Electro, Industrial, Techno, classical music, eroticism, poetry and the Butoh theatre of the far east. Never before have peccable club culture and artistic ambition been getting along so well.


The times in which the French couple freely gave in to fetish and sex are equally over as their era of pure Bach worshipping which catapulted them out of the dark scene and into the consciousness of serious music lovers worldwide. Today, as a mark to celebrate this special event of a baroque equinox, they give birth to a new beast about to bestow new facets upon the world of Dark Electro. A beast with a Janus face and two hearts. A suffering human being in a post-apocalyptic dystopia, a creature carrying the untouched purity of nature in his heart and the marching beat of the industrial revolution in his mind. “Baroque Equinox” is a moment floating freely, a state that can any minute turn towards light or darkness, towards silence or chaos. Just like in one of Gustave Courbet’s pictures ("L'Origine du monde") in which a hint of a looming abyss is ever present despite all aesthetic beauty, this album is a true testimony to the times we live in and yet sounds like having fallen out of time. How they still manage to pull off something like this after a staggering 40 year career? This, to be sure, will once again remain their secret."


Tracklisting CD:


1. Psychic Poison (Night Fever)
2. L'Origine du Monde
3. Hypnophonia
4. Erotic Self-Sacrifice
5. Night Session / Voyeur Tape
6. Bis Repetita
7. Flesh Memory
8. L'Oeil du Silence
9. Bio Machina
10. EquiNoxia
11. Jigoku (BlindAge)
12. Cérémonie Secrète


Tracklisting LP #1:


Psychic Poison (Night Fever)
L'Origine du Monde
Hypnophonia
Erotic Self-Sacrifice
Night Session / Voyeur Tape
Bis Repetita
Flesh Memory
L'Oeil du Silence


Tracklisting LP #2:


Bio Machina
EquiNoxia
Jigoku (BlindAge)
Wheel of Time (*)
La Nuit des Temps (*)
Cérémonie Secrète
Freedom, never die! (*)
Bio Machina Reset (*)
(*) = exclusive track for the 2LP editions


NL

"Een nieuwe erfzonde. Een nieuw paradijs. Een nieuw begin, geschapen door weer een ander einde. We sterven allemaal elke dag, we ademen allemaal elke dag". Deze eindeloze dualiteit wordt bijzonder duidelijk in het werk van de elektronische kameleon DIE FORM.

Bijna veertig jaar geleden werd DIE FORM opgericht als een revolutionaire live act voor de wellustige en visionaire BDSM scene en toch behield het beruchte Franse artistieke koppel Philippe Fichot en Eliane P. twee essentiële kenmerken: hun unieke artisticiteit - en hun aanleg voor pulserende club hits pal op de zwarte polsslag van het heden. Ze balanceren op het scherp van de snede, omhelzen zowel dood als leven, nacht en dag, pijn en liefde, kwaad en goed. Het is nooit gewoon zwart of wit voor hen. In plaats daarvan beheersen tienduizend tinten grijs hun kunst. Want uiteindelijk beheersen die tienduizend tinten grijs onze levens.

"Baroque Equinox" is een zinnelijke en dappere straalstroom naar een nieuw tijdperk. Een manifesto dat de toekomst toont en tegelijk terugkijkt naar wat ooit was. Nacht en dag zijn eender, er is geen betere metafoor om DIE FORM te omschrijven. Dag en nacht, Eros en Thanatos verenigd, zelfs voor eeuwig met elkaar verbonden. Het ene is onmogelijk zonder het andere, en gedurende een zoet en eindeloos moment blijft het onduidelijk in welke richting de slinger zal doorslaan. Maar één ding is zeker: hij zal de menigtes naar de dansvloer dwingen met een aangrijpende beat en visionaire electronics. "Baroque Equinox" is briljant gemaakt door deze pioniers van de elektronische muziek en omvat krachtige Elektro en Avantgarde, de betoverende overdaad van de Barok en een steriele beat, rhapsody en brute kracht. Een zondige nacht en onschuldige dag vormen de achtergrond voor een werk met een hypnotiserende potentie, voor een panopticon van Elektro, Industrial, Techno, klassieke muziek, erotiek, poëzie en het Butoh-theater uit het Verre Oosten. Nooit voordien gingen de zondige clubcultuur en artistieke ambitie zo goed samen.

De tijden waarin het Franse koppel zich vrijelijk overgaf aan fetish en sex zijn even voorbij als de periode waarin ze Bach aanbaden, en waardoor ze weggekatapulteerd werden uit de donkere scene naar het bewustzijn van liefhebbers van serieuze muziek over de hele wereld. Als merkteken om deze speciale gebeurtenis, een baroque equinox, te vieren, creëren ze vandaag een nieuw beest dat nieuwe nieuwe facetten zal loslaten op de Dark Electro-wereld. Een beest met een Januskop en twee harten. Een lijdend menselijk wezen in een post-apocalyptische dystopie, een schepsel dat de onaangetaste puurheid van de natuur in het hart draagt en de marcherende beat van de industriële revolutie in zijn geeft. "Baroque Equinox" is een vrij zwevend moment, een toestand die elk moment kan overgaan in licht of donker, in stilte of chaos. Net als op een van Gustave Courbets schilderijen ("L'Origine du monde") waarin de allusie op een dreigende afgrond altijd aanwezig is ondanks al zijn esthetische schoonheid, is dit album een echte getuigenis over de tijden waarin we leven, en toch klinkt het alsof het uit de tijd gevallen is. Hoe spelen ze het klaar om na een carrière van 40 jaar toch nog iets als dit klaar te spelen? Dat zal ongetwijfeld weer hun geheim blijven.


Tracklisting CD:


1. Psychic Poison (Night Fever)
2. L'Origine du Monde
3. Hypnophonia
4. Erotic Self-Sacrifice
5. Night Session / Voyeur Tape
6. Bis Repetita
7. Flesh Memory
8. L'Oeil du Silence
9. Bio Machina
10. EquiNoxia
11. Jigoku (BlindAge)
12. Cérémonie Secrète


Tracklisting LP #1:


Psychic Poison (Night Fever)
L'Origine du Monde
Hypnophonia
Erotic Self-Sacrifice
Night Session / Voyeur Tape
Bis Repetita
Flesh Memory
L'Oeil du Silence


Tracklisting LP #2:


Bio Machina
EquiNoxia
Jigoku (BlindAge)
Wheel of Time (*)
La Nuit des Temps (*)
Cérémonie Secrète
Freedom, never die! (*)
Bio Machina Reset (*)
(*) = exclusive track for the 2LP editions

bit.ly/2nnDT85


NEWS Brussels Summer Festival adds eleven new names!

Brussels Summer Festival adds eleven new names!

06th of April 2017, 17:20

EN

Brussels Summer Festival adds eleven new names!

GOLDFRAPP - NOUVELLE VAGUE - ANDRE BRASSEUR - SOLDOUT - ALLEZ ALLEZ - CALYPSO ROSE - MASS HYSTERIA - JIL CAPLAN - THE PIROUETTES - RADICAL FACE -BALIMURPHY

The Brussels Summer Festival will take place from 6 - 15 August. This new, sixteenth edition focuses more than ever on diversity, quality and exclusive performances. The eleven new names join Pet Shop Boys, Orbital, Milow, Puggy, Goose, Noa and Black Box Revelation, which previously were announced.


NL

Brussels Summer Festival voegt elf nieuwe namen toe!

GOLDFRAPP - NOUVELLE VAGUE - ANDRE BRASSEUR - SOLDOUT - ALLEZ ALLEZ - CALYPSO ROSE - MASS HYSTERIA - JIL CAPLAN - THE PIROUETTES - RADICAL FACE -BALIMURPHY

Het Brussels Summer Festival vindt plaats van 6 tot 15 augustus. Deze nieuwe, zestiende editie focust meer dan ooit op diversiteit, kwaliteit en exclusieve optredens. De elf nieuwe namen vervoegen onder meer Pet Shop Boys, Orbital, Milow, Puggy, Goose, Noa en Black Box Revelation, die al eerder bekend werden gemaakt.

bsf.be/nl


NEWS Next weekend : Coalescaremonium festival !

Next weekend : Coalescaremonium festival !

05th of April 2017, 17:17

EN

Next weekend the Coalescaremonium festival will take place.

This quirky festival focuses not only on music, but combines all art forms. The unique decor, the wide range of genres (live & DJ), a fashion show, the photo booth, a dressed up crowd, delicious snacks,... what more can you ask for?

Next weekend this great festival is the place to be!

With live performances by Inkubus Sukkubus, dordeduh, Empusae, Mirexxx, DaGeist, Hybryds and Feline & Strange. Fashion spectacle by Dana Mikelson //costume art, viXXXen, DJ sets by Pete Untitled, Mat Zwart, DJ AnnaKonda, Dj.Ⴈnnocen† DΔRKNEζζ, Dj Sisen, ALCHEMY, DJ Der Verfluchte Engel & Dj ChavakiaH


NL

Volgend weekend vindt het Coalescaremonium festival plaats.

Dit eigenzinnige festival focust niet alleen op muziek, maar combineert alle kunstvormen. De unieke aankleding, de brede waaier aan genres (live & DJ), een modeshow, de fotohoek, een opgedist publiek, heerlijke hapjes,… wat kan een mens nog meer wensen ?

Rep u dus volgend weekend naar dit heerlijke festival !

De volgende groepen mogen aantreden: Inkubus Sukkubus, dordeduh, Empusae, Mirexxx, DaGeist, Hybryds en Feline & Strange. Fashion show met Dana Mikelson //costume art, viXXXen, DJ sets door Pete Untitled, Mat Zwart, DJ AnnaKonda, Dj.Ⴈnnocen† DΔRKNEζζ, Dj Sisen, ALCHEMY, DJ Der Verfluchte Engel & Dj ChavakiaH.

www.coalescaremonium.info


NEWS Dark Demons Night 2017 - Full line-up announced!

Dark Demons Night 2017 - Full line-up announced!

04th of April 2017, 17:19

EN

BodyBeats productions announced the six bands that will be performing at their 3rd Dark Demons Night in Antwerp.

Because this year there were nine candidates and only six available slots for bands to perform at the annual Dark Demons night a voting poll was organized in order to let the people decide who they wanted to see perform on this night.

It was an exciting poll until the end (at midnight on April 1st) and for some it was a close call but here are the six bands that will try and convince friend and foe of their musical and performing skills on Saturday June 17th in the magnificent Antwerp venue, Het Oude Badhuis!

So here's the final Line-up (In alfabetical order):


17.06 DARK DEMONS NIGHT 2017 @ Het Oude Badhuis, Antwerp, B

ALVAR (EBM/ Industrial - SE)
ARSENIC OF JABIR (Wave/Industrial/Syth - CAN/B)
ELM (EBM - SE/B)
LLUMEN (Electro/EBM - B)
VUDUVOX (Dark Electro/Wave - FR
X MOUTH SYNDROME (Electro-Punk/EBM - FR)

So why should you come and see these band? Because they need your support and encouragement to keep on kicking against the pricks and oh... yeah... Because every visitor will be given a ballot paperl to write down their appreciation for EVERY band. The two most favored bands will also be given the opportunity to open up the 16th edition of the renowned Belgian Independent Music Festival in December this year! So let's go and support!

More info:
Dark Demons Night - FaceBook event
Dark Demons Night - Band Info & Tickets
www.bimfest.be


NL

BodyBeats Productions heeft de zes band aangekondigd die zullen optreden op hun 3de Dark Demons Night in Antwerpen.

Omdat er dit jaar negen kandidaten waren en maar zes beschikbare plaatsen, werd er een een online poll georganiseerd om het publiek te laten beslissen wie ze wilden zien spelen op deze avond.

Het bleek een spannende poll tot het einde (1 april, middernacht) en voor sommigen was het een close call, maar hier zijn dan de zes bands die vriend en vijand zullen proberen te overtuigen van hun muzikale kunnen en dit op zaterdag 17 juni in de prachtige Antwerpse locatie, Het Oude Badhuis!

Dus hier is de uiteindelijke line-up (in alfabetische volgorde):

17.06 DARK DEMONS NIGHT 2017 @ Het Oude Badhuis, Antwerp, B

ALVAR (EBM/ Industrial - SE)
ARSENIC OF JABIR (Wave/Industrial/Syth - CAN/B)
ELM (EBM - SE/B)
LLUMEN (Electro/EBM - B)
VUDUVOX (Dark Electro/Wave - FR
X MOUTH SYNDROME (Electro-Punk/EBM - FR)

Maar waarom zou u komen kijken naar deze bands? Wel, omdat ze uw steun en aanmoediging hard kunnen gebruiken in deze harde (muziek) wereld tijden. Oh ja, misschien ook wel omdat alle bezoekers een stemformulier krijgen waarop ze hun waardering voor elke band kunnen neerschrijven. De twee meest favoriete bands mogen van BodyBeats ook de 16e editie van het befaamde Belgische Independent Music Festival in december van dit jaar openen! Dus allen daarheen!

www.bodybeats.be/en/dark-demo-n-s-night

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Music reviews

18
09
SPARKS
Hippopotamus
16
09
SPARE SNARE
Unicorn
14
09
SPREADING POINT
MOMENTUM - PART II
04
09
HEXHEART
Midnight on a Moonless Night
29
08
CEPHALGY
Gott Maschine Vaterland
28
08
3TEETH
Shutdown.exe

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

18
09
The Knife releases new live album & DVD 'Live at Terminal 5
16
09
LA SCALTRA releases first video single from the forthcoming album FREAKSHOW
15
09
Mortiis releases a free 3-track charity single “Too Little Too Late'
13
09
New album from Electronica project MAURI - 'CYBORGS'
07
09
CAN founder and musician Holger Czukay died at the age of 79
30
08
WAX TRAX! EXPANDS MUSIC DOCUMENTARY WITH SO-CAL EVENT

Concert reviews

27
08
THE JESUS AND MARY CHAIN
Live at Brussels Summer Fest - 13.08.2017
28
06
ARCANA OBSCURA, SKALUNA, JOHNNY DEATHSHADOW, EISFABRIK, PSYCLON NINE, DORSETSHIRE
maandag 5 juni
26
06
THE AGNES CIRCLE, QUAL, RROYCE, TOO DEAD TO DIE, TECHNIQUE, AUTODAFEH
Zaterdag 3 juni
26
06
NEUSTROHM, UNTERSCHICHT, HAUJOBB, FABRIK C, STOPPENBERG, CENTHRON
Non Tox - vrijdag 2 juni
26
06
ZWEITE JUGEND, HIGH-FUNCTIONING FLESH, SCHWEFELGELB, A SPLIT SECOND
WGT EBM warm-up - Felsenkeller
26
06
KRYONIX, SYNTHATTACK, BLEIB MODERN, WHISPERING SONS, THE VISION BLEAK
Zondag 4 juni

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

19
09
MARTYR WHORE
''as a lady orgasm multiply times by 100000000000000'. This night was a big surprise cause we were not programmed in the line up in Madrid'
17
09
VERSUS
‘TO PRODUCE A COMMERCIAL ALBUM WAS NEVER OUR INTENTION’
15
09
MASQUERADE
It's too difficult as it is to tour these days when people prefer to stay at home and watch videos from the 80's on YouTube
13
09
THE QUINSY
Each concert is unique. But we are famous for our powerful gigs
11
09
GOTTERDAMMERUNG
Rose gardens are beautiful but they die too…you might as well dance in that garden during the last night.

PHOTOS

13
09
KMFDM
O2 Academy Islington, London, UK
12
09
REVOLTING COCKS
O2 Academy Islington, London, UK
28
08
DIE KRUPPS
De Casino, Sint-Niklaas, Belgium
28
08
FRONT LINE ASSEMBLY
De Casino, Sint-Niklaas, Belgium
28
08
DER REST
De Casino, Sint-Niklaas, Belgium
24
08
RABIA SORDA
GDW Festival Tilloloy
24
08
DAS FLUFF
GDW Festival Tilloloy

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

Articles

11
12
The World of Hante
11
12
ORGANIC
Ten Albums That Changed Our Lives
11
12
JAMES WILD (WILD ROSES FOR THE EXIT)
Ten Albums That Changed My Life
11
12
TCHELESKOV IVANOVITCH (SIGNAL AOUT 42, GRANDCHAOS)
Ten Albums That Changed My Life
11
12
PEER LEBRECHT (GOLDEN APES)
Ten Albums That Changed My Life

VIDEO CLIPS

19
09
TRAIN TO SPAIN
Believe In Love
18
09
SELOFAN
Sto Skotadi
17
09
FAITH AND THE MUSE
Battle Hymn
16
09
SONJA KRAUSHOFER
Wie Tränen Im Regen
16
09
MILA MAR
Das steinerne Kind
16
09
JO QUAIL
Laurus
16
09
AROMA DI AMORE
De Nacht en Zijn Kwaad