tempobet yeni adresi

EN NL
like this book review

07/06/2011 : ATTILA BARTIS - Tranquility | Rust

ATTILA BARTIS

Tranquility

Rust

Book


[83/100]   
07/06/2011, Bernadette ALLAERT

EN

Tranquility is a book for those who can tolerate pessimism.

The story is told by Andor Weer. He is a writer. He lives with his mother Rebeka. Rebeka was a celebrated theatre actress in Budapest, but hasn’t left her house for already fifteen years. Eszter is the girlfriend of Andor. Judit is Andor's twin sister. She was a violinist. Judit went abroad and committed suicide. Since that moment, Andor and Rebeka had a fictional correspondence, in the name of their sister or daughter. Andor wrote on behalf of Judit some postcards to Rebeka - his left-handed handwriting making it unrecognizable. Rebeka received envelopes which she keeps secretly and anxiously hidden for her son. Later it seems that the envelopes only contain blank sheets of paper.

Not only death is a theme in the book. The novel is also about insanity, abortion, incest, matricide, violence, hate and sex. The elements of the story are bizarre, often surreal: The apartment is furnished with Andor’s and Rebeka’s discarded props. Andor visits a whore who takes care of injured birds. The same woman poisons the pigeons in a square in the city. Rebeka symbolically buries her daughter Judit while stuffing her possessions in a coffin and bringing it to the cemetery. Sex is an explicit physical act without emotion. Yet here and there some feelings appear in this book. As at the time when a tumour is removed from Eszter and Andor is in the waiting room of the hospital being overwhelmed by the thought that he should free Eszter from the operating room, because her fear for doctors. As a reader you must be attentive to notice those occasional patches of touching emotions.

Tranquility is a book that does not end in a plot involving a solution to a problem or where the characters are freed from their fears. The story does not end with contemplative passages where interpersonal and other obsessive behaviours are placed in a context, where the reader could experience empathy, jealousy or indifference. The author, Attila Bartis gives no interpretation of this story. He does not make conclusions. No explanation is given for the confrontational circumstances in which the characters find themselves: the hell of hatred, the maniacal tyranny, and the lies.

Besides an oppressive family saga, the book is also a political novel about the last days of communism.

Tranquility is full of content, but without excessive symbolism and metaphors. The story captivates you. After reading the book, even days later, some passages suddenly dive into your memory. Not because of the shocking and obscene, but because of the dark beauty.

 

 

Publisher: (Dutch) Meulenhoff; (English) Archipelago Books

ISBN: (Dutch) 978 90 290 87100; (English) 978-0980033007

Bernadette ALLAERT
07/06/2011


NL

Rust is een boek voor diegenen die pessimisme kunnen verdragen.

Het verhaal wordt verteld door Andor Weér. Hij is schrijver. Hij leeft samen met zijn moeder Rebeka. Rebeka was een gevierd theateractrice in Boedapest maar komt al vijftien jaar het huis niet meer uit. Eszter is de vriendin van Andor. Judit is Andors tweelingzus. Zij was violiste. Judit vertrok naar het buitenland en pleegde zelfmoord. Andor en Rebeka voeren sindsdien, in naam van hun zus, respectievelijk dochter, een fictieve correspondentie. Andor schrijft namens Judit - linkshandig om zijn handschrift onherkenbaar te maken - kaarten aan Rebeka. Rebeka ontvangt brieven waarvan ze de inhoud angstvallig geheim houdt voor haar zoon. Later blijkt dat de enveloppen blanco vellen papier bevatten.
Niet alleen de dood is een thema in het boek. De roman gaat ook over: krankzinnigheid, abortus, incest, moedermoord, geweld, haat en seks. De elementen waarmee het verhaal worden opgebouwd zijn bizar, vaak surreëel: Het appartement van Andor en Rebeka is ingericht met afgedankte toneelrekwisieten. Andor bezoekt een hoer die gewonde vogels verzorgt. Diezelfde vrouw vergiftigt de duiven op een plein in de stad. Rebeka begraaft haar dochter symbolisch waarbij spullen van Judit in een doodkist naar het kerkhof worden gebracht. Seks is een expliciet fysieke daad, zonder emotie. En toch duiken hier en daar gevoelens op. Zoals op het moment dat bij Eszter een tumor wordt weggehaald en Andor in de wachtkamer van het ziekenhuis wordt overvallen door de gedachte dat hij Eszter uit de operatiekamer moet weghalen, omdat zij angst heeft voor artsen. Als lezer moet je aandachtig zijn om die flarden ontroerende emotie op te pikken.

Rust is een boek dat niet eindigt in een plot waarbij een oplossing wordt gevonden voor een probleem of, waarbij de personages worden bevrijd van hun angsten. Het verhaal wikkelt ook niet af in beschouwende passages waarbij intermenselijk, obsessief en ander gedrag worden geplaatst in een context waarbij de lezer empathie, afgunst of onverschilligheid zou kunnen ervaren. De auteur, Attila Bartis geeft geen duiding bij dit verhaal. Hij concludeert niet. Er wordt geen verklaring gegeven voor de confronterende omstandigheden waarin de personages zich bevinden: de hel van haat, de maniakale tirannie, de leugens.

Naast een beklemmende familiesaga is het boek ook een politieke roman over de laatste dagen van het communisme.

Rust barst van de inhoud, echter zonder overdaad aan symboliek en metaforen. Het verhaal beklijft. Na het lezen van het boek duiken in je geheugen, dagen later, nog passages op. Niet vanwege het choquerende of obscene, maar vanwege de donkere schoonheid.

 

Uitgever: Meulenhoff
ISBN: 978 90 290 87100

Bernadette ALLAERT
07/06/2011


Music reviews

08
09
DEZ MONA & B.O.X
LUCY
02
09
SJOBLOM
Tape
01
09
JIHAD
Retrospekt
23
08
LA SCALTRA
Cabaret
14
08
MATT HART
TALES OF TERRA & CHAOS RETOLD
02
08
IMPERATIVE REACTION
Mirror

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

25
09
Today, exactly 34 years ago The Klinik released 'Plague'!
22
09
Today it’s been exactly 29 years since Nine Inch Nails released Broken (EP)
12
09
Goth/Industrial Artist NUDA Brings Light To Mental Health Struggles With New Video
10
09
Industrial Metal Band DERISION CULT Drops Fifteenth Album, 'Charlatans Inc.'
04
09
40 years ago, Soft Cell's version of ‘Tainted Love’ reached the number one position in the British hit parade!
02
09
Czech Gothic Rock Band CATHEDRAL IN FLAMES Bring Darkness & Hope With New Album

Concert reviews

24
09
RED ZEBRA
29 augustus 2020 - Zarlarswing

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

07
09
CYBORG AMOK
An Interview With Post-Punk / Gothic Duo, CYBORG AMOK
04
08
THE IMAGINARY SUITCASE
For most of my life, I have behaved the way I thought they wanted me to behave. And this is a scam.
02
08
BLACK ANGEL
Interview With BLACK ANGEL
31
07
ERASURE
'I'm preparing tracks for our up and coming tour' - An exclusive Interview with Vince Clarke
06
06
THE LOST INTERVIEW WITH KELLEY DEAL ( THE BREEDERS )
Peek-a-Boo publishes the interview with Kelley Deal that seemed to get lost for a long period of time - since it was made in 2018...

PHOTOS

27
09
SCHILLER
Strandkorb Openair Bochum Kemnader See
25
09
LEBANON HANOVER
Les Nuits Botanique
25
09
SELOFAN
Les Nuits Botanique
25
09
ISOLATED YOUTH
Les Nuits Botanique
25
09
PORNO KARAOKE
Porta Nigra
25
09
NACHTMAHR
Porta Nigra
25
09
THE PSYCHIC FORCE
Porta Nigra

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

28
09
CRYSTAL SODA CREAM
Command Control
27
09
AGENT SIDE GRINDER
Mag 7
26
09
DULAC
Nocturne (Official Music Video)
25
09
3TEETH
Atrophy
24
09
THE DANSE SOCIETY
Hide
23
09
SIEBEN
Sell Your Future
22
09
THE KLINIK
Go Back