tempobet yeni adresi

EN NL
like this documentary review

17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony

CARMEN COBOS

Imperfect Harmony

MovieDocumentary
ClassicalDocumentary

[85/100]   

Homescreen
17/03/2015, William LIÉNARD

EN

On the occasion of the 125th anniversary of the Dutch Royal Concertgebouw Orchestra, composer Louis Andriessen is commissioned to write a classical composition. He does not immediately accept the assignment, because Andriessen's relationship with the Concertgebouw Orchestra - and basically with every symphony orchestra - is anything but warm and friendly. The reason is that half a century ago, as a young composer and as a fan of the music of contemporary composers such as Stravinsky, Ligeti and Stockhausen, Andriessen noted that symphonic orchestras such as the Concertgebouw Orchestra, were mainly concerned with the romantic and late romantic repertoire of the second half of the 19th century, and had almost no interest in his minimalist and avant-garde work. Therefore he turned his back on that kind of orchestras and founded the Orkest De Volharing in the early seventies, and later the ensemble Hoketus, for which he wrote music. Andriessen can be persuaded to accept the commission - because as one of the great contemporary Dutch composers, the Concertgebouw Orchestra can not afford to ignore him - and he composes the five-piece Mysteries.

In the documentary Imperfect Harmony, director Carmen Cobos makes a portrait of the rehearsal week prior to the world premiere. As usual, the rehearsal time is calculated tight, too tight in this case, because the score of Andriessen contains many fragile passages that require extra attention from the harps and the brass section. The problems are partly attributable to the way Andriessen has put the composition on paper, viz. a limited number of indicators, which is obvious to the musicians of a small ensemble, but not for the musicians of the Concertgebouw Orchestra, who keep very strictly to the score: what is not written down, they can not play... Conductor Mariss Jansons keeps his composure - even though we probably do not see all the scenes between composer and conductor - and he clarifies the score with numerous notes, while Andriessen, from the fifth row of the concert hall, follows the progress on the stage with great attention.

During a difficult passage with harps and brass, the director focuses the camera on the rest of the company. There is laughter here and there, and someone looks puzzled, because the instruments sound seemingly false. They are not perfectly in tune, but the musicians do their best to achieve the desired result. It is difficult, Andriessen says afterwards, it takes a lot of practice and there is so little time. But some do not take it seriously, he adds, but who knows, maybe it will all be fine on Sunday, you never know... In the meantime, the conductor continues to motivate his orchestra: softer here, a little harder there, faster in the first part and slower at the end… He knows his musicians, he is confident, but he obviously has no other choice...

A documentary about classical music is not an easy task. The audience is small, and the audience for contemporary classical music is smaller still. A composer must choose his topic very precisely and bring a story that goes beyond the red velvet seats in a music hall and the intense gaze of a conductor and his orchestra. In Imperfect Harmony, that is the case, because even if the perfect execution of a modern music composition is at the heart of the documentary, this film is above all the story of a composer and his demons, his dreams and his urge for perfection. Andriessen has his doubts on the final result, but that is mainly due to the fact that he has little experience with a symphony orchestra. However, the Concertgebouw Orchestra does play the modern repertoire these days - and it is one of the best orchestras in the world – and so, as a viewer you can hardly imagine that this cooperation will end as a disaster. The uncertainty and doubt that you experience as a viewer, are in fact those of the composer, as conductor and musicians know how a week of rehearsals evolves and what the final outcome will be. They will not spoil this birthday gift for their own company, will they?

Lovers of classical and contemporary classical music will be interested in this documentary, in which the fight of a composer for the best possible performance of his work, is brought to the screen in a subtle and fascinating way. Imperfect Harmony leads the viewer to an environment that is virtually unknown to the outside world and does little to create openness. Consequently it makes an elitist and rather cool impression. That things are different in reality, is shown in this documentary.

Imperfect Harmony
Carmen Cobos
Documentary/Documentaire
The Netherlands/Nederland, 2014
76 min. – 1.78.1 PAL– Dutch/Nederlands/English/Engels Taal DD 5.1
Subtitles/Ondertitels: Dutch/Nederlands/English/Engels
Extra: Trailers

William LIÉNARD
17/03/2015


NL

Ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van het Nederlandse Koninklijke Concertgebouworkest, krijgt componist Louis Andriessen de opdracht om een aangepaste klassieke compositie te schrijven. Die neemt hij niet meteen aan, want Andriessens relatie met het Concertgebouworkest – en eigenlijk met om het even welk symfonisch orkest – is alles behalve warm en hartelijk. Dat komt omdat hij zo’n halve eeuw geleden, als jonge componist en als liefhebber van de muziek van moderne componisten zoals Stravinsky, Ligeti en Stockhausen, vaststelde dat symfonische orkesten zoals het Concertgebouworkest vooral bezig waren met het romantische en laat-romantische repertoire uit de tweede helft van de 19de eeuw, en totaal geen interesse hadden voor zijn minimalistisch en avant-gardistisch werk. Derhalve keerde hij dat soort gezelschappen de rug toe en richtte in het begin van de jaren zeventig het Orkest De Volharing en later het ensemble Hoketus op, waarvoor hij de muziek schreef. Andriessen laat zich uiteindelijk toch overtuigen – als één van de grote hedendaagse Nederlandse componisten kan het Concertgebouw het zich niet permitteren om hem links te laten liggen – en componeert het vijfdelige muziekstuk Mysteriën.

In de documentaire Imperfect Harmony brengt regisseur Carmen Cobos een portret van de repetitieweek voorafgaand aan de wereldpremière. Zoals meestal is de repetitietijd krap berekend, té krap in dit geval, want de partituur van Andriessen bevat heel wat fragiele passages die extra aandacht eisen van de harpen en het koper. De problemen zijn gedeeltelijk terug te voeren op de manier waarop Andriessen de compositie op papier heeft gezet, nl. met een beperkt aantal aanduidingen, wat voor de muzikanten van een klein ensemble vanzelfsprekend is, maar niet voor de leden van het Concertgebouworkest, want die houden zich zeer strikt aan wat de partituur voorschrijft, en wat er niet staat, dat kunnen ze niet spelen… Er is dus veel overleg nodig om de klank precies zo te krijgen als in het hoofd van de componist. Dirigent Mariss Jansons bewaart z’n kalmte – alhoewel we misschien niet alle scènes tussen componist en dirigent zien – en brengt ontelbare verduidelijkingen in de partituur aan, terwijl Andriessen van op de vijfde rij de voortgang op het podium met veel aandacht volgt.

Tijdens een moeilijke passage met harpen en koper, richt de regisseur de camera op de rest van het gezelschap. Er wordt hier en daar gelachen en gegniffeld, en iemand kijkt heel vreemd op omdat het niet synchroon of zelfs een beetje vals klinkt. De instrumenten blijken niet perfect te zijn gestemd, maar de musici doen hun best om het gewenste resultaat te bereiken. Het gaat moeizaam, zegt Andriessen achteraf tegen de camera, het vraagt nog veel oefening en er is zo weinig tijd. Maar sommigen nemen het niet au serieux, voegt hij er een beetje gelaten aan toe, maar wie weet, zondag komt het misschien toch goed. Je weet maar nooit… Wie de moed niet opgeeft, is de dirigent, want die blijft rustig notities maken en spoort voortdurend aan om hier zachter en daar wat harder en dan weer iets sneller of trager te spelen. Hij kent z’n muzikanten, hij heeft er vertrouwen in, maar hij heeft uiteraard ook geen andere keuze…

Een documentaire over klassieke muziek is geen gemakkelijke klus. Het publiek dat echt geïnteresseerd is, is klein, en hedendaagse klassieke muziek spreekt zo mogelijk nog een veel kleinere groep aan. Je moet je onderwerp dus zeer precies kiezen en een verhaal brengen dat verder reikt dan de roodfluwelen zitjes in een muziektheater of de intense blik van een dirigent en z’n orkestleden. In Imperfect Harmony is dat het geval, want ook al staat de perfecte uitvoering van een moderne muziekcompositie centraal in de documentaire, toch is deze film vooral ook het verhaal over een componist en z’n demonen, z’n dromen en z’n zin voor perfectie. Dat Andriessen twijfelt aan het uiteindelijke resultaat, het heeft wellicht vooral te maken met het feit dat hij weinig ervaring heeft met een symfonisch orkest, maar gezien het Concertgebouworkest al veel langer hedendaags werk in z’n repertoire heeft opgenomen, - én het orkest inmiddels tot de allerbeste ter wereld behoort – kan je je als kijker moeilijk voorstellen dat deze samenwerking op een fiasco uitdraait. De onzekerheid en de twijfel die je als kijker ervaart, zijn die van de componist, want dirigent en orkestleden weten al veel langer hoe een repetitieweek verloopt en evolueert en wat van hen wordt verwacht. Vanbinnen twijfelen ze wellicht niet één keer aan de afloop van dit verjaardagscadeau voor hun eigen gezelschap. Zij zijn toch het wereldberoemde Concertgebouworkest?

Wie van klassieke en hedendaagse klassieke muziek houdt, die voelt zich beslist aangesproken door deze documentaire, waarin het gevecht van een componist voor een zo goed mogelijke uitvoering van zijn werk op een fijnzinnige en boeiende manier in beeld wordt gebracht. Imperfect Harmony leidt de toeschouwer naar de interne keuken van een milieu dat weinig in de kijker staat, maar dat ook zelf weinig doet om openheid te creëren en dat bijgevolg een elitaire en vrij koele indruk maakt op de buitenwereld. Dat het er in werkelijkheid heel anders aan toe gaat, dat bewijst Carmen Cobos in deze prachtige film.

William LIÉNARD
17/03/2015


17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony 17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony 17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony 17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony 17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony 17/03/2015 : CARMEN COBOS - Imperfect Harmony

Music reviews

03
12
THE HERESY GENE
La Luz Del Padre
28
11
PETER BJARGO (ARCANA)
Structures and Downfall
27
11
PLASTIKSTROM
Beton Gegen Angst
23
11
MONICA RICHARDS & ANTHONY JONES
AESTUARIUM
19
11
PSY'AVIAH
Soul Searching
17
11
DAGEIST
Sexy

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

07
12
27 years ago NINE INCH NAILS released the FIXED (EP)
06
12
Ever Fallen In love? | A Tribute To Pete Shelley (17/4/1955-06/12/18)
05
12
43 Years Ago Oxygene Was Released!
04
12
This month it’s 35 years ago Canadian industrial act Skinny Puppy released their very first EP Remission.
02
12
Jah Wobble & The Invaders Of The Heart announced 2020 UK Tour!
30
11
This month it’s been 32 years since Electro / EBM heads Nitzer Ebb released the single Murderous!

Concert reviews

25
11
SUPER DRAGON PUNCH !! + AMBASSADOR 21 + SUICIDE COMMANDO
MAGASIN 4, NOV 8TH 2019, BRUSSELS (BELGIUM)
21
08
LES NEGRESSES VERTES
Live @ Moods Festival, Brugge - Belgium - 2.08.2019
07
08
DIARY OF DREAMS, STAR INDUSTRY, YOUR LIFE ON HOLD, A SLICE OF LIFE, LA SCALTRA
Summer event - za 3 augustus, Schoten
06
08
DE DELVERS, STAATSEINDE
Genste Feesten, Kinky Star , 28 juli 2019
14
07
MIDNIGHT OIL
MIDNIGHT OIL Live @ Rock Zottegem - Belgium - 05.07.2019
15
01
PALAIS IDEAL & DAGEIST
B52 - Eernegem - 16/12/2018

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

29
11
TREVOR DUNN (MR.BUNGLE,FANTOMAS, TRIO-CONVULSANT...)
'The hard thing to do is to keep it simple.'
24
11
DEAD HIGH WIRE
‘Dead High Wire Did Not Like To Be Categorized In One Box’
02
11
UNDERTHESKIN
Try To Leave The Listener In A Certain Reflection, And Maybe Bring Some Kind Of Relief
01
11
MIKE WATT(JUMPSTARTED PLOWHARDS)
In a way, the project is a total collaboration!
26
10
MICHAEL GIRA (SWANS)
'Having a strong presence of death in your mind all the time is very healthy thing!'

PHOTOS

06
12
SUICIDE COMMANDO
Poppodium Nieuwe Nor Heerlen
04
12
NEAR EARTH ORBIT
Poppodium Nieuwe Nor Heerlen
03
12
DASSWAT
C.C. Palethe Pelt
03
12
DIVE
Poppodium Nieuwe Nor Heerlen
03
12
THE DEVIL AND THE UNIVERSE
Poppodium Nieuwe Nor Heerlen
03
12
CLAN OF XYMOX
Gleiss 22 Münster Germany
03
12
PALAIS IDEAL
Gleiss 22 Münster Germany

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

Articles

26
04
JOBRIATH
Talent To Burn - The Legend Of Jobriath
29
03
VARIOUS ARTISTS
A BRIEF HISTORY OF: THE SPECIALS, SKA AND TWO TONE
27
03
VARIOUS ARTISTS
A BRIEF HISTORY OF: KRAUTROCK AND THE GERMAN MUSICAL REVOLUTION

VIDEO CLIPS

07
12
VAST
Touched
06
12
MASSIVE EGO
Let Go
05
12
JOHN ROX & OXYDION FT. ELENA ALICE FOSSI
Social Lovers
04
12
THE BREATH OF LIFE
Crime Passionel
03
12
SIXTH JUNE
Night Before
02
12
LEBANON HANOVER
Gallowdance
01
12
DEPECHE MODE
Where's the Revolution