tempobet yeni adresi

EN NL
like this album classics review

09/12/2016 : XYMOX - Phoenix

XYMOX

Phoenix

MusicAlbum Classics
DanceDark Wave

[90/100]   

Polydor
09/12/2016, Didier BECU

EN

Perhaps there is nothing more difficult than defending Phoenix by Clan Of Xymox (well, officially: Xymox). It is a release that some fans dislike, because after Twist Of Shadows, it was clear that Ronny Moorings, Anka Wolbert and Pieter Nooten wanted to explore the commercial side of music. You can blame them, you can even use the word treason, but personally I will never do that. Right, I am a Xymox-addict (what a superb term to use!), but the Dutch trio knew well how to write a perfect pop hit. Even though it caused the inevitable schism in Xymox, Phoenix remains an incredible record. Commercial? Certainly, but their talent was not lost, they choose another musical direction.

Xymox becoming a dance project? Well, with Phoenix they had the potential to do so. But these three also composed Medusa, which is probably one of the most melancholic albums ever. And with At The End Of The Day, they wrote the perfect synth pop song. They still could! Xymox wanted to conquer the world with dance pop (or something like that), but they also wanted to write a track like The Shore Down Under: it is the best synth pop track ever composed. The band was caught in a dilemma (following the mainstream public or the loyal fan base), but Xymox continued to write a track like Mark The Days, in which pop is mixed with melancholy.

And then there is Anka Wolbert. Perhaps I listened too much to her, but her voice is (with Nico at the first place) the most beautiful voice in pop history. Listen to Believe Me Sometimes, and you know what I mean.

And what about Wonderland? Sung by Pieter Nooten, genius, but (let's be honest) if you compare it with other tracks sung by him (Equal Ways of After The Call or Medusa), the contrast couldn’t be any bigger. Wonderland was the Xymox link with the acid movement from the 90s (and would be completed with Headclouds and Metamorphosis, when Xymox became a one-man project by Moorings). And yet, danceable or not, chasing trends or not, Xymox always remained very melancholic. Listen to the singalong Written In The Stars, and you understand what melancholy is all about. In the first line-up, Anka Wolbert was great as well. She looked gorgeous, had a velvety voice, but her attempt to try a solo career afterwards failed completely. Fortunately, we have Dancing Barefoot, in which Anka walks in the footsteps of Patti Smith in a perfect way. Do I dare to say that I prefer Xymox’s version over the original by Patti from 1979? Yes, I do! The dream is repeated on Smile Like Heaven, the last track of the album.

History is what it is, people go different ways in life, and although I still think that the second Clan Of Xymox is the best (darkwave) band in the world, I sometimes miss the genius of Peter Nooten. Even though only his loyal fans know that the musician still composes outstanding electro-acoustic ambient, such as Crossing The Water. But as so often, a band does not function with different geniuses on board. Phoenix was the swan song of a band that still had tons of talent, but it was clear that Xymox had a dilemma: mainstream or underground. Some say Phoenix is ​​a mistake, they’re so wrong!

Didier BECU
09/12/2016


NL

Wellicht is er geen moeilijkere plaat om te verdedigen dan Phoenix van Clan Of Xymox (nou ja, officieel was het Xymox geworden). Een release die sommige fans deed huiveren, want na Twist Of Shadows uit 1989 was het duidelijk dat Ronny Moorings, Anke Wolbert en Pieter Nooten hun zinnen hadden gezet op de commerciële zijde van de muziek. Je kan het ze kwalijk nemen, ze beschuldigen van verraad, zelf zal ik dat nooit doen. Juist ja, ondergetekende is misschien wel een Xymox-verslaafde (heerlijk toch?), maar het Nederlandse trio wist destijds verdomd goed hoe het een perfecte pophit kon neerpennen. Ook al veroorzaakte deze plaat het onafwendbare schisma in Xymox, blijft Phoenix toch een ongelooflijke lp. Commercieel? Zeer zeker, maar geen seconde ging het talent van dit drietal verloren, ook al wist men niet goed welke richting te kiezen.

Zou Xymox een dansproject worden? Nou ja, met Phoenix hadden ze daar wel het potentieel voor. Maar deze drie hadden ook Medusa gecomponeerd, wat waarschijnlijk één van de meest melancholische platen ooit is. En dat bewezen ze nog maar eens met het wondermooie At The End Of The Day. Als er een perfecte synthpoptrack bestaat, dan is die in 1991 geschreven! Xymox wilde wel de wereld veroveren met dancepop (of zoiets), maar had minstens even veel zin in het schrijven van The Shore Down Under. Mag ik het zeggen? Neen, ik moet het zeggen: het is de mooiste synthpoptrack ooit. De band zat wel gevangen in een dilemma (het grote publiek of hun trouwe fanbasis volgen), en ook al zou Xymox nadien (letterlijk) ontploffen, was het wel in staat om Mark The Days te componeren waarin op geniale wijze pop met melancholie wordt vermengd.

En dan is er natuurlijk Anka Wolbert. Misschien heeft ondergetekende er net iets te vaak naar geluisterd, maar het blijft (wellicht op Nico na) de mooiste stem in de popgeschiedenis, luister naar Believe Me Sometimes, en je weet wat ik bedoel.

En wat was dat toch met Wonderland? Gezongen door Pieter Nooten, volslagen geniaal, maar wel (laten we eerlijk blijven) een atypische Xymox-song. Een sterker contrast met de andere songs waarop Nooten zingt (Equal Ways of After The Call op Medusa) is niet denkbaar. Wonderland zocht duidelijk aansluiting bij de acidbeweging uit de jaren 90 (en dat zou volledig tot uiting komen op Headclouds en Metamorphosis toen Xymox een eenmansproject van Moorings werd). En toch, dansbaar of niet, de trends achterna of niet, bleef Xymox desalniettemin ontzettend melancholisch. Luister naar de meezinger Written In The Stars en je begrijpt wat melancholie is. In de eerste bezetting was Anka Wolbert een grote troef. Ze zag er stralend uit, een fluwelen stem, maar de poging om het nadien solo te proberen mislukte compleet. Gelukkig hebben we nog Dancing Barefoot, waarin de Amsterdamse perfect in de voetsporen van Patti Smith treedt. Durf ik het aan om de versie van Xymox beter te vinden dan het origineel uit 1979 van Patti? Ja, ik durf dat! De droom wordt nog eens herhaald op Smile Like Heaven, de afsluiter.

De geschiedenis is uiteindelijk wat ze geworden is, mensen gaan nu eenmaal hun eigen pad, en alhoewel ik Clan Of Xymox in z'n tweede leven nog steeds de beste (darkwave)band ter wereld vind, zal ik het genie van Pieter Nooten steeds blijven missen. Ook al weten alleen zijn trouwe fans het, maakt deze muzikant nog steeds uitmuntende elektroakoestische ambient zoals op Crossing The Water. Maar zoals zo vaak lukt het niet om een band samen te houden als er te veel geniën bij elkaar zitten. Phoenix werd de zwanenzang van een band die nog over tonnen talent beschikte, maar die met een dilemma zat: alternatief blijven of mainstream worden. Sommigen vinden Phoenix een misstap, zo’n fout gedacht!

Didier BECU
09/12/2016


Music reviews

08
09
DEZ MONA & B.O.X
LUCY
02
09
SJOBLOM
Tape
01
09
JIHAD
Retrospekt
23
08
LA SCALTRA
Cabaret
14
08
MATT HART
TALES OF TERRA & CHAOS RETOLD
02
08
IMPERATIVE REACTION
Mirror

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

25
09
Today, exactly 34 years ago The Klinik released 'Plague'!
22
09
Today it’s been exactly 29 years since Nine Inch Nails released Broken (EP)
12
09
Goth/Industrial Artist NUDA Brings Light To Mental Health Struggles With New Video
10
09
Industrial Metal Band DERISION CULT Drops Fifteenth Album, 'Charlatans Inc.'
04
09
40 years ago, Soft Cell's version of ‘Tainted Love’ reached the number one position in the British hit parade!
02
09
Czech Gothic Rock Band CATHEDRAL IN FLAMES Bring Darkness & Hope With New Album

Concert reviews

24
09
RED ZEBRA
29 augustus 2020 - Zarlarswing

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

07
09
CYBORG AMOK
An Interview With Post-Punk / Gothic Duo, CYBORG AMOK
04
08
THE IMAGINARY SUITCASE
For most of my life, I have behaved the way I thought they wanted me to behave. And this is a scam.
02
08
BLACK ANGEL
Interview With BLACK ANGEL
31
07
ERASURE
'I'm preparing tracks for our up and coming tour' - An exclusive Interview with Vince Clarke
06
06
THE LOST INTERVIEW WITH KELLEY DEAL ( THE BREEDERS )
Peek-a-Boo publishes the interview with Kelley Deal that seemed to get lost for a long period of time - since it was made in 2018...

PHOTOS

21
09
JUSTIN SULLIVAN NEW MODEL ARMY SOLO TOUR
Hafensommer 21 Am Speicher 2 Osnabrück
12
09
PRAGA KHAN
Rock Monsieur Hamont
12
09
RED ZEBRA
Rock Monsieur Hamont
03
09
JUSTIN SULLIVAN NEW MODEL ARMY SOLO TOUR
Fzw Dortmund Germany
31
08
CLAN OF XYMOX
Live am See Meschede Hennesee Germany
30
08
DEAR WOLF
Live am See Meschede Hennesee Germany
30
08
THEN COMES SILENCE
Live am See Meschede Hennesee Germany

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

25
09
3TEETH
Atrophy
24
09
THE DANSE SOCIETY
Hide
23
09
SIEBEN
Sell Your Future
22
09
THE KLINIK
Go Back
21
09
ADAM AND THE ANTS
Stand And Deliver
20
09
VARSOVIE
Killing Anna
19
09
RASTABAN
Hore Dolom