tempobet yeni adresi

EN NL
like this documentary review

04/03/2015 : STEFAN HAUPT - Sagrada, Il Misteri de la Creació

STEFAN HAUPT

Sagrada, Il Misteri de la Creació

MovieDocumentary
ArthouseDocumentaryHistorical

[85/100]   

Contact Film
04/03/2015, William LIÉNARD

EN

The Sagrada Familia in Barcelona is an anachronism, for the great cathedrals in Western Europe were built between the 12th and the 16th century, and the lifelong dream of the Catalan architect Antoni Gaudí seems no more than a nostalgic gimmick, without any relevance to ours or his time, because in 1882 - when the first stone of the church was laid - nobody was waiting on a new place of worship, not even in Barcelona. But the Sagrada Familia was no idea of Gaudí. The initiators were the Followers of St. Joseph, who bought a site on the outskirts of the city to build a neo-Gothic church. Architect Francisco de Paula del Villar drew the original plans, but after a collision with the building owners, he was fired. The barely 30 years old Antoni Gaudí completed the neo-Gothic crypt of his predecessor – it is still the only place where Mass can be read - and designed a totally different plan for the rest of the construction, for which he was inspired by nature and the finger-like rocks in Monserrat, the sacred mountain of Catalonia.

Contemporaries suspected that the church would be ready by 1900, but due to a chronic lack of funding, the construction was delayed and after Gaudi’s death the activities were ceased in 1926. On the initiative of inspired employees of the project, construction took a cautious restart at the beginning of the thirties, but during the civil war, Gaudi’s original plans were lost in a fire and his models were destroyed. At the time of the Franco regime (1939-1977), only one employee was working at the building site. The construction work was finally resumed after the death of El Caudillo, but the new promoters were faced with a petition of more than 200 intellectuals who called for a building freeze. They demanded that the ruins would be transformed into a museum, or that the plans were adapted to the changing times. Their ideas were rejected though, because in Barcelona, a modification of the original plan was considered a form of sacrilege. Meanwhile, there is a never-seen activity on the construction site of the Sagrada Familia, because every year about three million tourists buy a ticket and so there is no lack of money anymore. Now there is a chance that anyone working on the construction site, will see the final result, says foreman Jaume Torreguitart, and he may be right, because the church building is almost finished, The fourth facade is under construction and the substructure of the highest tower (170 m.) is in preparation. Every citizen in Barcelona wants us to finish that building, says chief architect Jordi Bonet, and since the visit of Pope Benedict XVI in November 2010, there is no more doubt as to the final outcome.

Stefan Haupt is probably the first and only documentary filmmaker who got free access with his camera to the Sagrada Familia-site. He was allowed to consult the few archives that remain and make extensive interviews with people involved in the project. He reconstructs the history of the Sagrada Familia on the basis of old photos, footage, TV images and important moments of the genesis of the building. He focuses on the figure of Antoni Gaudí, places the battle of the reconstruction of the building in a political and social context, and lets the critics also have their say, because the project is controversial today, though there will be few people in Barcelona who dare argue for a building freeze, because in times of economic crisis such attraction is a gift from heaven.

The camera takes you along the vaults and the towers of the Sagrada Familia. The Japanese Etsuro Sotoo, who arrived in Barcelona in 1979, is now a full-time sculptor, and among others he made the images of the Nativity Facade. They are modern and thus contradict the plans of Gaudí, but Sotoo claims he has empathized with the mind of the architect (he even became a Catholic for that purpose) and he is convinced that Gaudí would design them in the same spirit if he were still alive.

 Still controversial is the Passion Facade of Josep María Subirachs, a modernist sculptor who once signed the pamphlet against the continuation of the construction project, but afterwards accepted the assignment. His images are very angular and modern in form and according to opponents they do not quite fit with the floating lines of the Gaudí design. But they do give the church a contemporary accent, and the builders of the Sagrada Familia seem to be more sensitive to that argument than the critics could ever imagine.

Sagrada - Il Misteri De La Creació of director Stefan Haupt is an interesting and beautiful film about a unique construction project that annually attracts more than 3 million visitors. He talks to the people behind the project, shows the progress of the construction activities since 1978 and allows critics, who do not agree with the way the Sagrada Familia is finished, to speak out freely. But above all, Stefan Haupt shows us the Sagrada Familia as we will never see it on the spot, because his camera penetrates to locations where tourists may not or can not come for various reasons.

Sagrada - Il Misteri De La Creació
Stefan Haupt
Documentary/Documentaire
Switzerland/Zwitserland, 2012
Contact Film
94 min. – 1.78.1 PAL – Catalaans/Duits/Frans Dolby Digital 5.1
Ondertitels/Subtitles: Dutch/Nederlands
Extra: Trailer & Comprehensive Interviews

William LIÉNARD
04/03/2015


NL

De Sagrada Familia in Barcelona is een anachronisme, want de grote kathedralen in West-Europa werden tussen de 12de en de 16de eeuw gebouwd, en de levensdroom van de Catalaanse architect Antoni Gaudí lijkt niet meer dan een nostalgische spielerei zonder enige relevantie voor onze tijd, maar ook voor de zijne, want anno 1882 – toen de eerste steen van de kerk werd gelegd – zat niemand op nog een nieuw godshuis te wachten, zelfs niet in Barcelona. Maar de Sagrada Familia was geen idee van Gaudí. Het waren de Volgelingen van Sint-Jozef die aan de rand van de stad een bouwterrein kochten om er een neogotische kerk op te trekken. Architect Francisco de Paula del Villar tekende het oorspronkelijke plan, doch na een aanvaring met de bouwheren, werd hij al na een jaar ontslagen. De nauwelijks 30 jaar oude Antoni Gaudí voltooide de neogotische crypte van zijn voorganger – nog altijd de enige plek waar mis kan worden gelezen – en ontwierp voor de restbouw een totaal ander plan, waarvoor hij zich liet inspireren door de natuur en de vingerachtige rotsen in Monserrat, de heilige berg van Catalonië.

Tijdgenoten vermoedden dat de kerk tegen 1900 klaar zou zijn, maar door chronisch geldgebrek liep de bouw vertraging op en na de dood van Gaudí in 1926 werden de activiteiten gestaakt. Op initiatief van bezielde medewerkers kwam het project in het begin van de jaren dertig weer voorzichtig op gang, maar tijdens de burgeroorlog gingen de plannen van Gaudí in de vlammen verloren en werden z’n maquettes vernield. Tijdens het Franco-regime (1939-1977) was er niet meer dan één arbeider op de werf werkzaam. Na de dood van El Caudillo kwam er weer schot in de zaak, maar de nieuwe initiatiefnemers werden geconfronteerd met een petitie van meer dan 200 intellectuelen, die ervoor pleiten om de bouw definitief te staken en van de ruïne een museum te maken, of het ontwerp aan te passen aan de veranderde tijden. Daar kon evenwel geen sprake van zijn, want in Barcelona beschouwde men elke wijziging aan de originele plannen als een vorm van heiligschennis. Ondertussen heerst er een nooit eerder geziene bedrijvigheid op de bouwplaats van de Sagrada Familia, want elk jaar kopen zo’n drie miljoen toeristen een toegangskaartje en dus is er van geldgebrek geen sprake meer. De kans is groot dat wie hier nu werkt ooit het definitieve resultaat zal zien, zegt werfleider Jaume Torreguitart tegen de camera, en die kans bestaat, want ondertussen is het kerkgebouw zelf zo goed als klaar, is de vierde gevel in opbouw en heeft men de onderbouw voor de hoogste toren (170 m.) in stelling gebracht. Iedereen in Barcelona wil dat we het bouwwerk afmaken, zegt hoofdarchitect Jordi Bonet, en sinds paus Benedictus XVI de kerk tot een basiliek kwam wijden in november 2010, bestaat over de uitkomst geen twijfel meer.

Stefan Haupt is wellicht de eerste en enige documentairemaker die met zijn camera toegang heeft gekregen tot de Sagrada Familia, die de weinige archieven mocht inkijken en die uitgebreide interviews mocht maken met mensen die dicht bij het project betrokken zijn. Bovendien reconstrueert hij aan de hand van oude foto’s, footage en tv-beelden belangrijke momenten uit het wordingsproces van de kerk, zoemt in op de figuur van Antoni Gaudí, plaatst de strijd omtrent de wederopbouw in een politieke en sociale context en laat hij ook critici aan het woord, want tot vandaag is het project omstreden, al zullen er weinig inwoners van Barcelona zijn die nog durven pleiten voor een bouwstop, want in tijden van economische crisis is een trekpleister van dit formaat een godsgeschenk.

De camera voert u langs de gewelven en de torens van de Sagrada Familia. De Japanner Etsuro Sotoo, die na een opleiding architectuur in 1979 in Barcelona arriveerde, is ondertussen de voltijdse beeldhouwer die o.a. de beelden voor de Geboortegevel heeft gemaakt. Ze zijn modern en dus in tegenspraak met de plannen van Gaudí, maar Sotoo beweert dat hij zich heeft ingeleefd in de gedachtewereld van de architect (hij is daartoe zelfs katholiek geworden) en dat Gaudí de beeldengroepen vandaag beslist op die manier zelf zou tekenen. Nog steeds omstreden is de passiegevel van Josep María Subirachs, een modernistische beeldhouwer die destijds het pamflet tégen de voorzetting van het bouwproject ondertekende, maar die achteraf toch de opdracht accepteerde. Zijn beelden zijn zeer hoekig en modern van vorm en volgens tegenstanders passen ze helemaal niet bij de naar de natuur bedachte bouwlijnen van Gaudí. Maar zijn ontwerpen geven de kerk wél een hedendaags accent en daarvoor zij de bouwheren van de Sagrada Familia uiteindelijk toch gevoeliger dan ooit werd verondersteld.

Sagrada – Il Misteri De La Creació van regisseur Stefan Haupt is een interessante en mooie film over een uniek bouwproject dat jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers trekt. Hij praat met de mensen achter het project, toont uitgebreid de voortgang van de bouwactiviteiten sinds 1978 en laat critici aan het woord die het niet eens zijn met de manier waarop de Sagrada Familia wordt afgewerkt. Maar bovenal toont Stefan Haupt u de Sagrada Familia zoals u ze nooit ter plekke kan zien, want zijn camera dringt door tot locaties waar toeristen om allerlei redenen niet mogen of niet kunnen komen.

William LIÉNARD
04/03/2015


 

Next reviews
BJÖRK • Vulnicura
EX-RZ • Drone Operator
PAUL THOMAS ANDERSON • Inherent Vice
HASSE FRöBERG & MUSICAL COMPANION • HMFC
THOMAS CAILLEY • Les Combattants
BLUR • Go out
ROGER DONALDSON • November Man
THE PRODIGY • Nasty
• There is not such a thing as a 'wrong' movie. | Een film kan niet fout zijn
DE BRASSERS • Antwerpen, De Kleine Hedonist (28/2/2015)

 

Same genre: ARTHOUSE
FRED ABONG • Pulsing Ep
XTC • What Do You Call That Noise?
SIOUXSIE AND THE BANSHEES • Juju
BERTRAND BONELLO • L'Apollonide (Souvenirs de la maison close)
NURI BILGE CEYLAN • Winter Sleep
FEDERICO FELLINI • Il Casanova
SOPHIE SCHOUKENS • Marieke, Marieke
RYAN GOSLING • Lost River
PETER GREENAWAY • Eisenstein In Guanajuato
ALBERT SERRA • Story Of My Death (Historia De La Meva Mort)

 

Same genre: DOCUMENTARY
PETER CASAER • AFFLICTION
MARC BAUDER • Master of the Universe
PETER ANTHONY • The Man who Saved the World
THOMAS WALLNER & EVA KUPPER • Gardenia
JOACHIM FEST • Speer, The Final Verdict ׀ Speer
FILMFEST GHENT 2015 • Kent Jones: Hitchcock/Truffaut
FILMFEST GHENT 2015 • B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989
• OPERATION BARBAROSSA
PETER ROBINSON • Asylum
GABE POLSKY • Red Army

 

Same genre: HISTORICAL
FILMFEST GHENT 2015 • Julian Jarrold: A Royal Night Out
SIMON SCHAMA • The History of the Jews, Part 1: Finding the Words (1000 BC – 1492)/De Geschiedenis van de Joden, Deel 1: De Woorden Vinden (1000 v.C. – 1492)
• DOWNTOWN ABBEY SEASON 5
• 1864
MORTEN TYDLUM • The Imitation Game
SAUL DIBB • The Duchess
GARY SHORE • Dracula Untold
• DA VINCI'S DEMONS SEASON 2
ADOLF HITLER • Mein Kampf
• Borgia Season 3

Music reviews

25
11
DEZ MONA
LOOSE ENDS
02
11
STAATSEINDE
Fehlerlinie
05
10
A SLICE OF LIFE
Tabula Rasa
28
09
THIS VALE OF TEARS
This Vale Of Tears
24
09
KMFDM
Hyena
23
09
DEMI LOVATO
HOLY FVCK

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

02
12
This month it’s 38 years ago Canadian industrial act Skinny Puppy released their very first EP Remission.
01
12
Dark Electronic Band, Hem Netjer Talks Of Releasing Inner Warriors With New Single
01
12
52 years of Ruckzuck with Kraftwerk!
30
11
Gothic/Occult Wave Duo, Raven Said Brings Alchemy To 'Chants To Dissolve'
29
11
Industrial Band Silence Embrace Drops The Dystopian Cyberpunk EP, 'Meta Queer Dolls'
28
11
Today it's exactly 42 years since Siouxsie and the Banshees, released their Christmas single 'Israel'!

Concert reviews

02
11
AKALOTZ - DREADFOOL - DELERITAS - WULF7
EBM NIGHT IN LIEGE...
05
07
EINSTURZENDE NEUBAUTEN
40 Years Einsturzende Neubauten at Ancienne Belgique - Brussels - B (20+21.06.2022)
14
06
WULF7 + THE JUGGERNAUTS
11/06/2022 - LIVE AT THE BAROCK - BRUGGE
14
06
'N TALES, INTERZONE, GROUND NERO
At B52 Club Eeernegem
24
05
STAATSEINDE
Staatseinde live @Kinky Star - 14 mei 2022
13
05
WUK
A try-out that became a book...

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

30
11
THE JUGGERNAUTS
Let’s leave the love dramas and (fake) feel good theme to pop music and the brain dead Tik-Tok generation.
29
10
PSY'AVIAH
Wanting to have everything under control is problematic, as is wanting to have nothing under control.
29
09
KEVORKIAN DEATH CYCLE
An interview with Kevorkian Death Cycle
28
09
SHE 1 - HIM 2
Interview with electronic duo, She 1 - Him 2
14
09
LIA HIDE
Lia Hide & The Plato-Inspired New Album - An Interview

PHOTOS

28
11
FAUN
Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund
28
11
SKALD
Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund
28
11
EKLIPSE
Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund
25
11
QNTAL
Christuskirche Bochum
24
11
THE CURE
Sportpaleis Antwerpen
18
11
THE JUGGERNAUTS
Porta Nigra Autumn Passage
18
11
HEILUNG
Ruhrcongress Bochum

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

01
12
MASQUERADE
Too Depressed to Dance
30
11
SOLDOUT
Forever
29
11
SLOVENSKA TELEVIZA
Muskiz
28
11
MAX LILJA
Twin Peaks Theme
27
11
WHISPERING SONS
The most beautiful Rock Rally-moment ever....
26
11
SUPER DRAGON PUNCH!!
Sense
25
11
FRONT LINE ASSEMBLY
Armored Core